Pendaftaran
Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan, kami siap bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jenis Pajak      
         
P.Jawab      
Jabatan  
NIK / KTP Pemilik  
NPWP Pemilik   . . . - .  
 
Alamat  
       
           
Telpon      
E-mail  
Nama Usaha    
Nomor Induk Berusaha  
Klasifikasi      
NPWP Pengelola   . . . - .  
 
Alamat  
Keterangan
(nomor posisi dll)
 
     
       
Telpon      
E-mail