Pendaftaran
Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila terdapat kesalahan, kami siap bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jenis Pajak      
         
P.Jawab      
Jabatan  
Alamat  
       
           
Telp      
Fax  
Nama Usaha    
Klasifikasi      
Alamat  
Keterangan
(nomor posisi dll)
 
     
       
Telp      
Fax